V týchto dňoch bol na stránke Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v.v.i. (SÚJS SAV) v elektronickej podobe publikovaný nový preklad Listu Rimanom opatrený úvodom, krátkym komentárom a vnútro-biblickými odkazmi. Na jeho príprave a publikácii sa výrazným spôsobom podieľali členovia nášho centra Juraj Feník a Róbert Lapko, ktorý je aj editorom tejto publikácie.

Publikácia patrí k výsledkom riešenia projektov:
APVV-20-0130 Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla. Zodpovedný riešiteľ: prof. ThLic. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
VEGA 2/0015/22 Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí. Vedúci projektu: prof. ThLic. Róbert Lapko, Th.D., PhD.

Publikácia je voľne dostupná na stránke SÚJS SAV.

Tento preklad patrí do série nových prekladov biblických kníh, ktoré pripravuje SÚJS SAV a naše Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Doteraz boli pripravené preklady Lukášovho a Jánovho evanjelia. Opravené a revidované vyšli vo vydavateľstve Postoj Media, s.r.o.. Môžete si ich zakúpiť v e-shope Denníka Postoj:

Lukášovo evanjelium
Jánovo evanjelium