Aj tento rok sa našlo dostatok záujemcov o našu Školu jazykov Biblie. Tento rok vyučujeme biblickú latinčinu, ktorej lektorkou je Anabela Katreničová a biblickú hebrejčinu pod vedením Róberta Lapka. Prvé stretnutie bolo 2.3. a ďalšie sú naplánované na 23.3., 6.4., 27.4.2024.