temptationV postupnom nedeľnom čítaní z Markovho evanjelia bola vynechaná pasáž 1,12-13, ktorá hovorí o Ježišovom pokúšaní na púšti. Dôvodom bolo, že latinská liturgia túto časť z Nového Zákona vyhradzuje pre prvú pôstnu nedeľu. Prepája sa tak myšlienka 40 dňového pôstneho obdobia a rovnako dlho trvajúceho pobytu Krista na púšti.

Stručnosť autorovho štýlu sa v Markovom evanjeliu podpísala aj pod tento úsek. Na rozdiel od ostatných dvoch synoptikov je pokúšanie zhrnuté len do dvoch veršov a ani neobsahuje tri známe pokušenia (nasýtenie sa, sláva, moc). Jedná sa vlastne o krátky opis. No aj ten skrýva zaujímavé špecifiká.

Dej sa odohráva hneď po Ježišovom Krste v Jordáne (1,9-11), kde na neho v podobe holubice zostúpil Duch. Jeden z jeho prvých účinkov je, že Ježiša ženie na púšť. Púšť je v Písme vnímaná dvojako. Ide jednak o nebezpečné miesto plné zbojníkov a divej zvery (zvery spomína iba Marek), kde človeku hrozí nebezpečenstvo a kde sa dá ľahko stratiť; a jednak je to tradičné miesto kde sa možno stretnúť s Bohom a počuť jeho slová. To odráža aj Ježišovu situáciu. Hneď sa na neho vrhá satan, ktorý ho pokúša. Naproti sa na púšti nachádzajú aj anjeli, ktorí naopak Ježišovi posluhujú. Zdanlivo prázdna púšť sa tak napĺňa postavami. Okrem Ježiša je to Duch, ktorý vedie, satan pokušiteľ, slúžiaci anjeli a divoké zvieratá. Celkový obraz tak predstavuje Ježiša ako veliteľa nebeského vojska, ktorý vtrhol na jedno z nepriateľských miest, aby tam zvíťazil. Tým, že odoláva pokušeniu a krotí divé zvery. Nachádzame tu pravdepodobne odkaz na účinky nedávno podstúpeného krstu, ako aj na pôvodnú harmóniu v rajskej záhrade.

Druhá časť úryvku (v. 14-15), ktorú sme čítali aj pred štyrmi týždňami, opisuje začiatok Ježišovho verejného pôsobenia. Dozvedáme sa, že Ján Krstiteľ je vo väzení a tak z púšte opäť prichádza „nový prorok“. Nadväznosť silno badať, v tom, že obsah jeho hlásania je prakticky totožný s tým Jánovým. Ježiš mení „bojisko“. Z pustej oblasti plnej duchovných bytostí prichádza medzi ľudí a „bojuje“ mocou svojho slova.

pripravil Lukáš Durkaj

Z evanjelia podľa Marka (1,12-15)

Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.
Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“