„Kto vás prijíma, mňa prijíma.“ (Mt 10,40) To je jedna z inštrukcií, ktoré v nedeľnom evanjeliu dáva Kristus apoštolom v tzv. „Misijnej reči“. Predobrazom tejto pravdy je rozprávanie o pohostinnosti, ktorú preukázala neplodná sunamská žena voči prorokovi Elizeovi. Ako odmenu jej za to Boží muž vyprosí splodenie syna (2 Kr 4, 8-12a. 14-16a). Na toto preukázané milosrdenstvo nadväzujú aj slová Žalmu 89.

Ž 89, 2-3. 16-17. 18-19

Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky;
po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.
Veď ty si povedal:
„Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“
Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach.

Blažený ľud, ktorý vie jasať!
Kráča vo svetle tvojej tváre, Pane;
deň čo deň sa raduje z tvojho mena
a honosí sa tvojou spravodlivosťou.

Lebo ty si jeho sila a nádhera
a tvojou priazňou sa dvíha naša moc.
Veď náš vladár patrí Pánovi
a náš kráľ Izraelovmu Svätému.