Druhá a tretia adventná nedeľa tradične patria Jánovi Krstiteľovi. Ten v túto nedeľu ohlasuje priblíženie sa nebeského kráľovstva (Mt 3,2). K tomu je pripojená Izaiášova vízia, ktorá v obraze ratolesti z kmeňa Jesseho vidí mesiášskeho kráľa, ktorý okrem iného bude podľa spravodlivosti (v pravde) súdiť chudobných (maličkých) (Iz 11,4). Čo takýto sociálny záujem očakávaného kráľa znamená dodáva Žalm 72.

Žalm 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17:

Bože, zver svoju právomoc kráľovi,
kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,
aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom
a podľa práva nad tvojimi chudobnými.
V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť
a plnosť pokoja, 
kým mesiac nezhasne.
A bude panovať od mora až k moru 
a od Rieky až na kraj zeme. 
On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, 
i chudobného, ktorému nik nepomáha.
Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, 
zachráni život úbožiakom. 
Jeho meno nech je velebené naveky; 
kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.
V ňom budú požehnané všetky kmene zeme, 
zvelebovať ho budú všetky národy.