Dnešné evanjelium (Lk 13,22-30) nás prenáša k jednej z častých otázok zbožného človeka Ježišovej doby a prostredia. Apokalyptická literatúra, ktorá sa zaoberala koncom časov, bola častým žánrom aj v židovstve. V nej bol motív hostiny veľmi obľúbený na vykreslenie charakteru nového kráľovstva, ktoré príde na konci tohto skazeného sveta. Tak to vidíme už aj v textoch Starého zákona, ktoré používajú práve tento žáner. Zvlášť relevantná aj pre dnešný evanjeliový úryvok je pasáž z Iz 25: „Pán zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom hostinu hojnú, hostinu s vínom, hojnosť vyberanú, víno najjemnejšie“ (v. 6). Text rozvíja myšlienku hostiny, zhromaždenia členov vyvoleného národa z celého sveta, ale aj istú univerzalitu, keďže sa hovorí o hostine pre všetky národy. Podobne je táto vízia spásy vykreslená aj v dnešnom prvom čítaní, tiež z proroka Izaiáša. …

Celý text zamyslenia nájdete tu

Z Evanjelia podľa Lukáša (Lk 13,22-30):
(22) Cestou do Jeruzalema prechádzal mestami a dedinami a učil. (23) Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“ On im povedal: (24) „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. (25) Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: Pane, otvor nám! A on vám povie: Ja neviem, odkiaľ ste! (26) Vtedy začnete hovoriť: Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil. (27) Ale on vám povie: Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť! (28) Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, a vy ste vyhodení von. (29) A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. (30) A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými.“