Pán je dobrý, čo mnohým „zaslúžilým spravodlivým“ veľmi nereže (Mt 20,1-16). Avšak jeho myšlienky nie sú podľa našich myšlienok (porov. Iz 55,8). Preto je z našej strany asi najsprávnejšie túto jeho dobrotu oslavovať. Napríklad aj slovami Žalmu 145.

Ž 145, 2-3. 8-9. 17-18

(BETH) Budem ťa velebiť každý deň
a tvoje meno chváliť navždy a naveky.
(GHIMEL) Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden,
tvoju veľkosť nemožno preskúmať.
(HETH) Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a veľmi láskavý.
(TETH) Dobrý je Pán ku každému
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.
(SADE) Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
(KOF) Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú,
všetkým, čo ho vzývajú úprimne.