Ústredným motívom bohoslužby slova 27. nedele v roku A je vinica. Istotne inšpirovaný Izaiášom (5,1-7) využíva tento obraz vo svojom podobenstve aj Ježiš (Mt 21,33-43). V obidvoch prípadoch sa tu pracuje s metaforou, ktorá poukazuje na Boží ľud. Kým prorok vinicu personifikuje a obviňuje ju z neplodnosti, Kristus sa zameriava na vinohradníkov. Postoj bližší starozákonnému videniu s rovnakými obrazmi ponúka aj pripasovaný Žalm 80. Zvýrazňuje to aj responz, vyňatý z prvého čítania (Iz 5,7).

Ž 80

9. Z Egypta si preniesol vinicu,
pohanov si vyhnal a vysadil si ju.
12. Svoje výhonky vystrela až k moru,
až po rieku Eufrat svoje letorasty.
13. Prečo si zbúral jej ohradu
a oberajú z nej všetci, čo idú okolo
14. Diviak lesný ju rozrýva
a pasie sa na nej poľná zver.
15. Bože zástupov, vráť sa,
zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu.
16. A chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica,
chráň i výhonok, ktorý si si vypestoval.
19. Už neodstúpime od teba, a ty nás zachováš pri živote
a budeme vzývať tvoje meno.
20. Pane, Bože, zástupov, obnov nás,
rozjasni svoju tvár a budeme spasení.