Poslednú nedeľu pred Vianocami sa bude čítať úplný záver Pavlovho listu do Ríma. Tematicky odkazuje na jeho úvod, ktorý sa čítal na Štvrtú adventnú nedeľu pred rokom.  Náš dnešný úryvok má formu doxológie, čiže oslavnej chváloreči na Boha.

Z Listu Rimanom (16, 25-27):

Bratia, tomu, ktorý má moc utvrdiť vás podľa môjho evanjelia a hlásania Ježiša Krista na základe zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté, ale teraz bolo zjavené a skrze Písma prorokov z príkazu večného Boha vyjavené všetkým národom, aby poslušne prijali vieru, jemu, jedinému múdremu Bohu sláva skrze Ježiša Krista naveky. Amen.