Dnešné čítanie z Prvého Jánovho listu má mnoho spoločného s čítaním spred dvoch týždňov (1 Jn 2,1b-5). Vtedy sme počuli slová: „Kto hovorí: ,Poznám ho,’ a nezachováva jeho prikázania je luhár a niet v ňom pravdy.“ (2,4) Videli sme, že takto sa zdôrazňuje, že ten, kto skutočne verí v Ježiša to nielen vyznáva, ale je to vidno aj na jeho skutkoch. Presne to sa explicitnejšie vyjadruje v dnešnom úryvku: „Nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.“ (3,18) Táto jednota medzi vyznaním a konaním je svedectvom, že veriaci žije v pravde, teda, že správne pochopil a prijal evanjelium a zároveň je to dôvod pre veriaceho upokojiť si srdce, keď mu ono čosi vyčíta.
Grécke slovo, ktoré je na pozadí výrazu „upokojiť“ má primárny význam „presvedčiť“. Chápanie výrazu „srdce“ sa zas v Novom zákone zakladá viac na starozákonnom než na gréckom chápaní, na ktoré sme zväčša zvyknutí aj my dnes. Srdce v biblickom chápaní teda nie je miestom mentálnych a duševných pocitov, ako u Grékov, ale je sídlom chápania, vedomostí a vôle a niekedy tiež naberá význam blízky tomu, čo by sme my dnes označili ako svedomie. Takéto chápanie zapadá celkom dobre do dnešnej state, avšak „srdce“ znamená predsa len čosi viac než len svedomie; mohli by sme povedať, že označuje celého „vnútorného človeka“. Upokojiť si srdce teda znamená čosi ako presvedčiť svojho vnútorného človeka, či svoje svedomie.

Celý text zamyslenia nájdete tu
Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele nájdete tu

Z Prvého Jánovho listu (3,18-24):
(18) Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. (19) Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a upokojíme si pred ním srdce. (20) Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. (21) Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu (22) a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči. (23) A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal. (24) Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás ostáva, poznáme z Ducha, ktorého nám dal.