Slová dnešnej nedele sú v Jánovom evanjeliu zasadené do kontextu poslednej večere. Ona v tomto Evanjeliu dostáva oveľa väčší priestor ako u synoptikov. V texte Evanjelia podľa Jána ako ho poznáme dnes – kapitoly 15–17 boli veľmi pravdepodobne pridané do prvotného textu Evanjelia o čosi neskôr – zaberá až 5 kapitol (13–17). Je zostavená do dvoch častí: v úvode stojí naratívna časť, ktorá obsahuje gesto umývania nôh a rozpravu o tom, kto Ježiša vydá (13,1-30), a potom nasleduje Ježišova dlhá reč učeníkom (13,31–17,26), ktorá je popretkávaná niekoľkými otázkami z ich strany…

Celý text zamyslenia nájdete tu

Z Evanjelia podľa Jána (13,31-33a.34-35):
(31) Keď vyšiel [Judáš z večeradla], Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. (32) A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. (33) Deti moje, ešte chvíľku som s vami. (Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.) (34) Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. (35) Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“