Dnešné evanjelium pokračovaním časti Ježišovej reči, ktorú sám Ježiš uviedol slovami: „Vám, ktorí ma počúvate hovorím“ (Lk 6,27). Jeho slová sú teda adresové skupine, ktorá prejavuje bližší záujem o Ježiša a o to, čo hovorí. Nejde tu o tých, ktorý by Ježiša vyhľadávali len z čistej zvedavosti. Je to dôležitý moment obratu.
Doteraz sme mohli čítať, ako k Ježišovi prichádzajú ľudia, pretože hľadajú u neho uzdravenie, oslobodenie od démonov, jednoducho hľadajú u neho pomoc. To bola akoby Ježišova praktická ukážka ponuky jeho životného štýlu, alebo poslania, ak chcete…

Z Evanjelia podľa Lukáša (6,39-45):
(39) Povedal im aj podobenstvo: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy? (40) Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ.
(41) Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? (42) Ako môžeš povedať svojmu bratovi: ,Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku,’ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.
(43) Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. (44) Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno. (45) Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.“

Celý text zamyslenia nájdete tu