Prvým januárovým dňom začína vo väčšine krajín sveta nový kalendárny rok. V rámci kresťanskej liturgickej tradície naň pripadá vyvrcholenie osemdňového slávenia Narodenia Pána. Latinský katolícky obrad ho do pokoncilovej reformy slávil ako deň Ježišovej obriezky. Súčasná riadna prax zasa zvýrazňuje materstvo jeho matky Márie a to v spojení s náukou o jej titule ako Bohorodičky (Theotokos). Všetky tieto aspekty odráža aj výber biblických textov, ktoré v tento deň na bohoslužbe zaznievajú.

Žalm 67 ((2. 3. 5. 6. 8):

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás;
a tvoja tvár nech žiari nad nami,
aby sa tvoja cesta stala známou na zemi
a tvoja spása medzi všetkými národmi.
Nech sa tešia a jasajú národy,
že spravodlivo súdiš ľudí
a spravuješ národy na zemi.
Bože, nech ťa velebia národy,
nech ťa velebia všetky národy.
Nech nás Boh požehná
a nech si ho ctia všetky končiny zeme.