V dňoch 21. a 22. novembra 2017, naše centrum organizovalo seminár v rámci Celoživotného štúdia Biblie. Seminár bol zameraný na bližšie poznávanie prvých dvoch kapitol Matúšovho evanjelia, ktoré rozprávajú o Ježišovom narodení a detstve. Tentokrát sme si k spolupráci prizvali biblistu Blažeja Štrbu, kňaza Banskobystrickej diecézy, a Juraja Pigulu, augustiniána, odborníka na patristiku. Vo veľmi príjemnej atmosfére, malo vyše tridsať účastníkov možnosť hlbšie sa pripraviť na prežívanie adventu a Vianoc.

Z tejto vydarenej akcie vám prinášame aj zopár fotografií.