Konferencia Recepcia biblických motívov v umení sa uskutočnila 3.5.2024 v Košiciach. Jej organizátormi boli Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i., Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka. Stretli sa na nej odborníci z oblasti umenia, biblických vied, teológie a iných vedných disciplín, aby si svojimi príspevkami navzájom rozšírili poznanie. Niektoré prednášky boli prednesené aj prostredníctvom internetového spojenia. Konferencia bola otvorená širokej verejnosti a sme radi, že si našla si svojich priaznivcov.

Podrobný zoznam prednášajúcich s ich príspevkami si môžete všimnúť na priloženom plagáte.

Do jej atmosféry môžete nahliadnuť prostredníctvom nasledujúcich mediálnych správ a fotografií.

Správa v Rádiu Lumen (od 9:40)
Správa v TV Lux