Po úspešnej minuloročnej Letnej akadémii mladých (LAM), ktorej nosnou témou bolo „Hľadanie“, ponúkame mladým aj tento rok prežiť pár dní z ich leta v našej akadémii. Na tento rok sme vybrali tému „Počiatky“.

LAM je program intelektuálno-duchovnej formácie pre mladých od 17 do 23 rokov. Piliermi formácie sú semináre s odborníkmi, exkurzie a život v spoločenstve v Kláštore sv. Augustína v Košiciach.

Reportáž z minuloročnej LAM si môžete prečítať tu.

Mladých určenej vekovej kategórie pozývame prihlásiť sa do konkurzu na csbbske@gmail.com.