Naše Centrum sa rozhodlo ponúknuť mladým ľuďom vo veku od 15 do 20 rokov alternatívu na prežívanie letných dní v podobe Letnej akadémie mladých (LAM), o ktorej sme vás informovali už skôr. LAM je ponukou pre mladých na duchovno-intelektuálnu formáciu počas niekoľkých dní v kláštornom prostredí. Na jej prvý ročník bolo vybraných 10 mladých ľudí (5 chlapcov a 5 dievčat).

LAM prebiehala od 30. júla do 2. augusta v augustiniánskom kláštore v Košiciach. Jej tohtoročnou témou bolo „hľadanie“. Tému sme zvolili v súlade s pripravovanou synodou biskupov katolíckej cirkvi, ktorá sa uskutoční na jeseň tohto roku a bude venovaná mladým ľuďom a predovšetkým otázkam rozlišovania ich povolania, teda hľadaniu.

Prvý ročník LAM prebehol veľmi úspešne. Sme za to vďační Bohu, samotným účastníkom a všetkým, ktorí prijali pozvanie na tomto projekte s nami spolupracovať: Rehoľa augustiniánov na Slovensku, Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, Dr. Anabela Katreničová a doc. Bohdan Hroboň.

Viac si môžete prečítať v blogu na internetovej stránke denníka Postoj na tomto linku. Nájdete tu aj vyjadrenia samotných účastníkov.

Ponúkame vám aj zopár fotografií na nahliadnutie do atmosféry týchto dní.

Už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník Letnej akadémie mladých.