V rámci Školy jazykov Biblie 2023 sme vyučovali aj biblickú gréčtinu pre pokročilých.

Záujemcovia pracovali v malej skupine počas troch víkendov v máji a júni.