Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Otvárame ďalší ročník Školy jazykov Biblie

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach a Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, v.v.i. pozýva na 13. ročník Školy jazykov Biblie 2024 Tohto roku ponúkame tieto kurzy: Biblická hebrejčina pre začiatočníkov 4 soboty: 2.3., 23. 3., 6.4., 27.4. (spolu 24 hodín) Biblická hebrejčina pre

Už prebieha kurz hebrejčiny

Aj tento rok našlo naše pozvanie na štúdium biblických jazykov odozvu. Na kurz biblickej hebrejčiny pre začiatočníkov sa nám prihlásilo takmer 10 záujemcov. Takýto záujem sme tu už dávno nemali. Kurz prebieha v soboty v mesiacoch február, marec a apríl 2023. Sme radi, že skúsenosť s týmto krásnym biblickým jazykom môžeme odovzdávať ďalej. Prihláste

Naša škola biblických jazykov je opäť tu

Aj v roku 2023 ponúkame možnosť štúdia biblických jazykov a to už po dvanásty krát. Ponúkame "klasiku" a aj čosi nové. Kurz biblickej hebrejčiny pre začiatočníkov sa uskutoční počas piatich sobôt v nasledujúcich termínoch: 11.2., 18.2., 25.2., 18.3. a 1.4. (spolu 25 vyuč. hodín) Bližšie info a prihlasovanie do 8.2.2023 na rlapko@gmail.com. Kurz biblickej

Biblická hebrejčina si znova našla svojich priaznivcov

Kurz biblickej hebrejčiny v rámci Letnej školy jazykov Biblie dostal tento rok nový šat. Namiesto nepretržitého dvojtýždňového kurzu počas letných mesiacov sme vyučovali päť dní rozložených do mesiacov február, marec a máj. Každé stretnutie obsahovalo päť vyučovacích hodín. Medzi jednotlivými stretnutiami mali tak študenti viac času na spracovanie a upevnenie získaných poznatkov. Prihlásilo sa