Desiaty ročník Letnej školy jazykov Biblie sme otvorili 9. augusta 2021 intenzívnym kurzom biblickej hebrejčiny. Na kurz sa prihlásilo 5 záujemcov rôznych vekových kategórií, ktorí začali vnikať do tajov tohto biblického jazyka od úplných začiatkov. Lektorom kurzu bol Matúš Imrich, SSL. Výučba prebiehala v pracovných dňoch počas dvoch týždňov (do 20. 8.) v štyroch vyučovacích hodinách na deň. Študenti si následne preberané učivo upevňovali domácim samoštúdiom. Podarilo sa nám takto spoločne prejsť značnú časť základnej gramatiky biblickej hebrejčiny. Absolventi sú schopní čítať biblický text v hebrejčine, poznajú časť základnej slovnej zásoby a základnú morfológiu, rozumejú skladbe viet a vedia v nich identifikovať väčšinu slovných druhov.

Kurz biblickej latinčiny prebiehal počas troch septembrových víkendov (3.-5. 9., 10.-12. 9. a 17.-19. 9.). Kurz bol takisto veľmi intenzívny a študenti rýchlo prenikali do špecifík latinčiny použitej pri preklade Svätého písma. Lektorkou tohto kurzu bola Mgr. Mgr. Anabela Katreničová, PhD., ktorá vyučuje na UPJŠ v Košiciach, a s ktorou naše centrum spolupracuje už dlhší čas.

Absolventi oboch kurzov zároveň získali certifikát o znalosti biblickej hebrejčiny či latinčiny primeranej úrovni kurzu, ktorý udeľujeme v spolupráci s Trnavskou univerzitou.

Veľmi nás teší, že aj tento rok, v pretrvávajúcej náročnej pandemickej situácii sme mohli kurzy biblických jazykov otvoriť. Teší nás to o to viac, že sme našu školu biblických jazykov mohli v letných mesiacoch ponúknuť už po desiatykrát. Samozrejme, veríme, že ďalší ročník budú u nás môcť absolvovať aj ďalší záujemcovia aj o rok.

Účastníci kurzu biblickej hebrejčiny spolu s lektorom (prvý zľava).

Počas vyučovania latinčiny.