Redakcia vedeckého časopisu so zameraním na biblické vedy Studia Biblica Slovaca udelila Cenu Jozefa Búdu členovi nášho Centra Dr. Jurajovi Feníkovi.

Jurajovi srdečne blahoželáme a sme hrdí na jeho plodnú prácu v oblasti biblickej vedy najmä v ostatných rokoch.

Studia Biblica Slovaca udeľuje túto cenu slovenským odbodníkom a odborníčkam v oblasti biblickej exegézy ako ocenenie ich činnosti za určité obdobie. Cena bola udelená po piatykrát. Jurajovi Feníkovi túto cenu udelili za roky 2019-2020. Juraj v týchto rokoch publikoval štyri články vo vedeckých, karentovaných časopisoch v zahraničí a výrazne sa pričinil o vznik nového prekladu Jánovho a Lukášovho evanjelia. Okrem toho prednáša na Teologickej fakulte v Košiciach, je aktívnym členom nášho Centra a venuje sa biblickému apoštolátu.

Zároveň bola táto cena udelená po prvý raz aj in memoriam známemu profesorovi Jozefovi Heribanovi, SDB, od ktoré pochádzajú napríklad úvody a poznámky k jednotlivým biblickým knihám v katolíckom vydaní Svätého písma.

Viac o udelení tejto ceny si môžete prečítať na internetovej stránke časopisu Studia Biblica Slovaca tu.

O udelení ceny sme pripravili aj krátky blog na denníku Postoj, kde sme pridali aj zvukový záznam  Jurajovho výkladu 15. kapitoly Jánovho evanjelia. Blog si môžete prečítať tu.