Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Ján Dolný

Dr. Ján Dolný, S.T.D. (*1981) Študoval v seminári Sv. Karola Boromejského v Košiciach a na Catholic University of America vo Washigtone, DC, kde je v roku 2016 obhájil dizertáciu s názvom Vzťah vývinu doktríny a pápežského úradu v diele Johna Henryho Newmana a Vladimíra Sergejeviča Soloviova. V štúdiu teológie sa zameriava na obdobie od 19. storočia

2 januára, 2023|O nás|

Blahoželáme Dr. Jurajovi Feníkovi k Cene Jozefa Búdu

Redakcia vedeckého časopisu so zameraním na biblické vedy Studia Biblica Slovaca udelila Cenu Jozefa Búdu členovi nášho Centra Dr. Jurajovi Feníkovi. Jurajovi srdečne blahoželáme a sme hrdí na jeho plodnú prácu v oblasti biblickej vedy najmä v ostatných rokoch. Studia Biblica Slovaca udeľuje túto cenu slovenským odbodníkom a odborníčkam v oblasti biblickej exegézy ako ocenenie

25 januára, 2021|Aktuality, O nás|

Člen nášho centra pracuje na novom vydaní Novum Testamentum Graece

Člen nášho centra, biblista Peter Juhás z arcidiecézy Košice obsadil od prvého januára 2020 funkčné miesto vedeckého pracovníka na Inštitúte pre novozákonný textový výskum (INTF) na Teologickej fakulte v Münsteri. Stal sa tak súčasťou tímu vedcov editujúcich Novum Testamentum Graecum, Editio Critica Maior, teda kritického vydávanie gréckeho textu Nového zákona, so zameraním na skúmanie

15 januára, 2020|Aktuality, O nás, Peter Juhás|

Róbert Lapko – moderátor

Narodil sa vo Vranove nad Topľou v roku 1972. Za kňaza bol vysvätený v roku 1998. Po magisterskom štúdiu katolíckej teológie na Spišskej Kapitule, pracovisku Univerzity Komenského v Bratislave pokračoval v postgraduálnom štúdiu biblickej teológie na Univerzite Palackého v Olomouci. Počas tohto štúdia absolvoval ročné študijné pobyty na Vrije Universiteit v Amsterdame, The Catholic University of America vo Washingtone, D. C., a

16 januára, 2016|O nás|

Lukáš Durkaj

Kňaz košickej arcidiecézy, aktívny v biblickom apoštoláte.

14 januára, 2016|O nás|

Juraj Feník

Juraj Feník (S.T.D.) je absolventom The Catholic University of America, Washington, DC so špecializáciou v biblickej teológii a novozákonnej exegéze.  Je členom The Catholic Biblical Association of America a redakčnej rady Studia Biblica Slovaca.  Prednáša novozákonnú exegézu a gréčtinu.  Venuje sa Pavlovým listom, Lukášovmu a Jánovmu evanjeliu.  Medzi jeho publikácie patrí monografia Given to the Church: An Exegetical Analysis of

14 januára, 2016|O nás|

Matúš Imrich

Matúš Imrich (*1983) pochádza z Prešova. Základné teologické štúdiá ukončil na Teologickej fakulte v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v roku 2008. V tom istom roku bol vysvätený za kňaza Košickej arcidiecézy. Počas základnej teologickej formácie absolvoval jeden rok štúdia v Seminári sv. Vincenta v Latrobe, PA, v USA a pastoračnú prax v diecéze Youngstown,

14 januára, 2016|O nás|

Peter Juhás

Peter Juhás - životopis Peter Juhás (*1982), štúdium teológie absolvoval na TF v Košiciach, KU v Ružomberku (2000-2006), počas ktorého študoval aj na Johannes-Gutenberg-Universität v Mainzi (2003-2004) a Dormition Abbey v Jeruzaleme (31. Theologisches Studienjahr, 2004-2005). Potom pokračoval v licenciátnych štúdiách biblických vied a orientálnych jazykov na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme (2006-2009), kde dosiahol licenciát in re biblica (2009) a neskôr aj in

14 januára, 2016|O nás|