Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Fotogaléria zo seminára Slabosť lásky: Impulzy pre pôstnych kazateľov

Biblické podujatie Slabosť lásky: Impulzy pre pôstnych kazateľov sa konalo 27.-28.2.2024 v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch a bolo organizované Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, v.v.i. a Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Miroslav Varšo predstavil niektoré texty a ich zaujímavosti z biblickej knihy Pieseň piesní. Juraj Feník objasnil dôležité aspekty tzv. hymnu

5 marca, 2024|Aktuality, Semináre|

Ako sa orientovať v prekladoch Biblie: Moderovaná diskusia v Bardejove

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s Okresnou knižnicou Dávida Gutgesela v Bardejove pozýva na moderovanú diskusiu: Ako sa orientovať v prekladoch Biblie Pozvaní hostia: Jaroslav Mudroň SJ z Pápežského biblického inštitútu v Jeruzaleme Peter Juhás z Inštitútu pre výskum novozákonných textov na Univerzite v Münsteri a ďalší Diskusiu bude moderovať Róbert Lapko

13 januára, 2024|Aktuality, Semináre|

Seminár o láske v Biblii a predstavenie nových prekladov Listov Korinťanom

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. a Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta pozývajú vo februári 2024 na dve podujatia. Prvým je medzinárodné biblické podujatie Slabosť lásky: Impulzy pre pôstnych kazateľov Hlavnými prednášajúcimi s ich príspevkami budú: Jaroslav Mudroň SJ: Samson I, II, III Miroslav Varšo: Kniha Veľpieseň Juraj Feník: Hymnus na lásku

Druhý diel publikácie o rodinnej terminológii v Biblii

Koncom roka 2023 vyšla vo vydavateľstve Postoj Media, s.r.o. nová vedecká publikácia Rodinná terminológia vybraných biblických spisov II. Nachádajú sa v nej príspevky z kolokvia, ktoré sa konalo na TF KU 13. 10. 2023. Medzi nimi sú aj články členov nášho centra Lukáša Durkaja, Juraja Feníka, Matúša Imricha a Róberta Lapka, ktorý je zároveň

Pokračovali sme v diskusii o rodinnej terminológii v Biblii

Dňa 13.10.2023 sme organizovali kolokvium o rodinnej terminológii v Biblii. Nadväzovali sme tým na minuloročné kolokvium s rovnakou tematikou. Kolokvium sme organizovali spolu so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, v.v.i. a s Teologickou fakultou KU. Zoznam príspevkov a ich prednášateľov: Šimon Marinčák, riaditeľ SÚJS SAV, Radoslav Lojan, dekan TF KU: Otvorenie Róbert Lapko, SÚJS

14 októbra, 2023|Aktuality, Kolokvium 2023, Semináre|