Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Čo naše oči videli, čoho sa naše ruky dotýkali: Reportáž z potuliek Svätou zemou

Prinášame Vám krátku fotoreportáž z našej druhej cesty do Svätej zeme, ktorá sa uskutočnila 20.-25. marca 2023. Tieto naše cesty organizujeme s malou skupinou a zameriavame sa viac na poznávanie miest a archeologických parkov, ktoré nie sú súčasťou bežných pútnických zájazdov. Chceme tak ponúknuť prehĺbenie poznania biblických miest a ich reálií. 1.

31 augusta, 2023|Aktuality, Poznavacie cesty|

Boli sme vo Svätej zemi inak

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta zorganizovalo v termíne 5.-12. 11. 2018 návštevu Svätej zeme, ktorá sa mierne odlišovala od klasických pútí. Zúčastnilo sa na nej 15 osôb (9 kňazov z 3 slovenských diecéz, 1 rehoľník karmelitán, 2 sestry satmárky a 3 laici) a jej cieľom bolo zamerať sa na miesta, ktoré sa zvyčajne nenavštevujú.

1 februára, 2019|Aktuality, Poznavacie cesty|

Nový druh návštevy Svätej zeme

Väčšinový, ak nie jediný, typ zájazdov do Svätej zeme, ku ktorým sa človek v našej krajine môže dostať, je forma púte po miestach tradične spojených najmä so životom Ježiša Krista. Aj my sme sa rozhodli organizovať cesty do tejto krajiny tak úzko spojenej s textami Svätého písma. Naším zámerom však nie je robiť konkurenciu

23 septembra, 2018|Aktuality, Poznavacie cesty|

Púť do Svätej zeme 2017

Farnosť Nižná Šebastová v splupráci s Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a Cestovnou kanceláriou Prima organizuje púť do Svätej zeme v termíne 23. - 30. 3. 2017 sprievodca: Jaroslav Rindoš, SJ niznasebastova.fara.sk ckprima.sk

21 marca, 2017|Aktuality, Poznavacie cesty|