Prednáškový cyklus o Dejinách starovekého Izraela pokračoval 14.9.2016 druhou prednáškou. Dr. Peter Juhás v nej pokračoval v priblížení historických súvislostí, ktoré osvetľujú biblické príbehy; tento krát najmä v súvislosti s biblickou postavou Mojžiša. Zvuková ukážka sa venuje predovšetkým problematike Hapiru.