Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Pozývame na duchovné cvičenia s emeritným rektorom Pápežského biblického inštitútu

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta pozýva kňazov na duchovné cvičenia s Knihou žalmov: "Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce" (Ž 139,23) Exercitátorom bude jezuita Michael Kolarcik, emeritný rektor Pápežského biblického inštitútu v Ríme. Duchovné cvičenia sa uskutočnia 23.-26.9.2024 v penzióne Augustineum v Bardejovských kúpeľoch. Viac info a prihlasovanie do 1.8.2024 na

S Jeremiášom na duchovných cvičeniach

V dňoch 25.-29.9.2023 sa konali duchovné cvičenia organizované naším centrom v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch. Boli určené predovšetkým pre kňazov a viedol ich jezuita Jaroslav Murdoň, ktorý je doktorandom na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a zároveň pôsobí na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme a v Jeruzaleme. Zamyslenia duchovných cvičení sa týkali Knihy proroka

Ponúkame duchovné cvičenia pre kňazov

Kňazov pozývame na duchovné cvičenia s Knihou proroka Jeremiáša: "Opojím dušu kňazov hojnosťou" (Jer 31,14) Duchovné cvičenia povedie P. Jaroslav Mudroň SJ, ktorý pôsobí na Pápežskom biblickom inštitúte v Jeruzaleme a v Ríme. Je postgraduálnym študentom na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme v odbore vývoja aramejského jazyka na pozadí histórie starovekého Blízkeho východu. Uskutočnia sa

Prebiehajú duchovné cvičenia o žalmoch

V týchto dňoch (9.-13.10.) v Penzióne Augustineum prebiehajú duchovné cvičenia pre kňazov organizované naším Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Stretlo sa na nich 26 kňazov z viacerých diecéz Slovenska. Exercitátorom je Ján Dolný OSB z benediktínskeho kláštora v Sampore, s ktorým spolupracujeme na viacerých našich aktivitách. V týchto duchovných cvičeniach účastníkom predstavuje

Duchovné cvičenia pre kňazov

Predovšetkým kňazov pozývame na duchovné cvičenia na tému: "Obetuj Bohu obetu chvály." Teologické a spirituálne úvahy nad Žalmami Duchovné cvičenia pod vedením benediktínskeho mnícha zo Sampora, Jána Dolného OSB sa uskutočnia 9.-13. 10. 2022 v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch. Prihlasovanie prebieha do 23. 9. 2022 na tel. č. 0948 681 682. Viac informácií

Ľudia evanjelia – ľudia radosti. Kňazi sa stretli na duchovných cvičeniach v Bardejovských Kúpeľoch

V tomto týždni, od 21. do 25. septembra 2020 sa zišli kňazi na duchovných cvičeniach v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch na tému "Ľudia evanjelia - ľudia radosti". Exercitátorom je Peter Ceľuch, špirituál Kňazského seminára v Košiciach. V čase pandémie, ktorý je náročným časom aj pre Cirkev, budú chvíle strávené v tichu a mediácii evanjelia