Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Ľudia evanjelia – ľudia radosti. Kňazi sa stretli na duchovných cvičeniach v Bardejovských Kúpeľoch

V tomto týždni, od 21. do 25. septembra 2020 sa zišli kňazi na duchovných cvičeniach v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch na tému "Ľudia evanjelia - ľudia radosti". Exercitátorom je Peter Ceľuch, špirituál Kňazského seminára v Košiciach. V čase pandémie, ktorý je náročným časom aj pre Cirkev, budú chvíle strávené v tichu a mediácii evanjelia

Kňazom ponúkame duchovné cvičenia v závere Roka Božieho slova

V závere Roka Božieho slova pozývame kňazov na duchovné cvičenia pod názvom "Ľudia evanjelia - ľudia radosti". Duchovné cvičenia sa uskutočnia v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch v termíne od 21. do 25. septembra 2020. Exercitátorom bude Peter Ceľuch, špirituál Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. Viac informácií získate a prihlásiť sa môžete na

Duchovné cvičenia pre kňazov s CSBBS v Roku Božieho slova

V Roku Božieho slova pozývame kňazov na duchovné cvičenia v dvoch termínoch: 1. „S anjelom k prázdnemu hrobu: Spirituálne čítanie knihy Tobiáš“ Uskutočnia sa 13. – 17. 1. 2020 v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch. Exercitátorom bude Róbert Lapko, moderátor nášho centra. 2. „Ľudia evanjelia - ľudia radosti“ Uskutočnia sa 21. – 25. 9. 2020 tiež v

Patriarcha Jozef témou duchovnej obnovy pre kňazov s P. Petrom Dubovským, S.J.

Veľmi nás teší, že môžeme pozvať kňazov na duchovnú obnovu s P. Petrom Dubovským, S.J. Duchovná obnova sa uskutoční v exercičnom dome jezuitov v Prešove v dňoch 12.-14. februára 2019 a jej témou bude Jozefov cyklus z Knihy Genezis. Ďalšie informácie si môžete všimnúť na priloženom plagáte. Pred začatím duchovnej obnovy vás pozývame zúčastniť sa odbornej prednášky

Naše prvé duchovné cvičenia

V dňoch 9.-13. apríla 2018 sa v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch uskutočnili duchovné cvičenia pre kňazov. Boli to prvé duchovné cvičenia ponúknuté naším centrom a boli organizované v spolupráci s P. Františkom Kovaľom, S.J. Témou duchovných cvičení bolo duchovné čítanie knihy Tobiáš. Prinášame vám aj zopár fotografií.

Duchovné cvičenia pre kňazov

Kňazov pozývame na duchovné cvičenia pod názvom „S anjelom k prázdnemu hrobu: Spirituálne čítanie knihy Tobiáš.“ Uskutočnia sa 9. - 13. 4. 2018 v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch. Exercitátormi sú František Kovaľ SJ, rektor jezuitského kostola v Ružomberku, predtým misionár v Kazachstane a špirituál na Ukrajine, a Róbert Lapko, moderátor nášho centra. Prihlasovanie a info: 0948 681 682, info@augustineum.sk.

Duchovná obnova s prof. Petrom Dubovským SJ – Izaiáš a jeho cesta do Božích hlbín

Štyridsiatka kňazov sa počas dvoch dní zúčastnila duchovnej obnovy v Exercičnom dome v Prešove na tému Izaiáš a jeho cesta do Božích hlbín, ktorú svojim výkladom sprevádzal prof. Peter Dubovský SJ - dekan Pápežského biblického inštitútu v Ríme. Svojim profesionálnym pohľadom s viac než dvatsaťročnou skúsenosťou na poli štúdii Biblie vedel jasne pomenovať a

Kňazov pozývame na duchovnú obnovu s Petrom Dubovským SJ

Pozývame na duchovnú obnovu pre kňazov vedenú P. Petrom Dubovským SJ s témou Izaiáš a jeho cesta do Božích hlbín 7.- 9.2. 2017 v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, Pod Kalváriou 81 Program začína večerou o 18:00 hod. a končí obedom. Možnosť prihlásenia do 15.1.2017 na csbbske@gmail.com. Bližšie informácie na rlapko@gmail.com. Poplatok: 60 EUR. Účastníci duchovnej obnovy majú možnosť