Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

S Jeremiášom na duchovných cvičeniach

V dňoch 25.-29.9.2023 sa konali duchovné cvičenia organizované naším centrom v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch. Boli určené predovšetkým pre kňazov a viedol ich jezuita Jaroslav Murdoň, ktorý je doktorandom na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a zároveň pôsobí na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme a v Jeruzaleme. Zamyslenia duchovných cvičení sa týkali Knihy proroka

Ponúkame duchovné cvičenia pre kňazov

Kňazov pozývame na duchovné cvičenia s Knihou proroka Jeremiáša: "Opojím dušu kňazov hojnosťou" (Jer 31,14) Duchovné cvičenia povedie P. Jaroslav Mudroň SJ, ktorý pôsobí na Pápežskom biblickom inštitúte v Jeruzaleme a v Ríme. Je postgraduálnym študentom na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme v odbore vývoja aramejského jazyka na pozadí histórie starovekého Blízkeho východu. Uskutočnia sa

Prebiehajú duchovné cvičenia o žalmoch

V týchto dňoch (9.-13.10.) v Penzióne Augustineum prebiehajú duchovné cvičenia pre kňazov organizované naším Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Stretlo sa na nich 26 kňazov z viacerých diecéz Slovenska. Exercitátorom je Ján Dolný OSB z benediktínskeho kláštora v Sampore, s ktorým spolupracujeme na viacerých našich aktivitách. V týchto duchovných cvičeniach účastníkom predstavuje

Duchovné cvičenia pre kňazov

Predovšetkým kňazov pozývame na duchovné cvičenia na tému: "Obetuj Bohu obetu chvály." Teologické a spirituálne úvahy nad Žalmami Duchovné cvičenia pod vedením benediktínskeho mnícha zo Sampora, Jána Dolného OSB sa uskutočnia 9.-13. 10. 2022 v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch. Prihlasovanie prebieha do 23. 9. 2022 na tel. č. 0948 681 682. Viac informácií

Ľudia evanjelia – ľudia radosti. Kňazi sa stretli na duchovných cvičeniach v Bardejovských Kúpeľoch

V tomto týždni, od 21. do 25. septembra 2020 sa zišli kňazi na duchovných cvičeniach v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch na tému "Ľudia evanjelia - ľudia radosti". Exercitátorom je Peter Ceľuch, špirituál Kňazského seminára v Košiciach. V čase pandémie, ktorý je náročným časom aj pre Cirkev, budú chvíle strávené v tichu a mediácii evanjelia

Kňazom ponúkame duchovné cvičenia v závere Roka Božieho slova

V závere Roka Božieho slova pozývame kňazov na duchovné cvičenia pod názvom "Ľudia evanjelia - ľudia radosti". Duchovné cvičenia sa uskutočnia v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch v termíne od 21. do 25. septembra 2020. Exercitátorom bude Peter Ceľuch, špirituál Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. Viac informácií získate a prihlásiť sa môžete na

Duchovné cvičenia pre kňazov s CSBBS v Roku Božieho slova

V Roku Božieho slova pozývame kňazov na duchovné cvičenia v dvoch termínoch: 1. „S anjelom k prázdnemu hrobu: Spirituálne čítanie knihy Tobiáš“ Uskutočnia sa 13. – 17. 1. 2020 v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch. Exercitátorom bude Róbert Lapko, moderátor nášho centra. 2. „Ľudia evanjelia - ľudia radosti“ Uskutočnia sa 21. – 25. 9. 2020 tiež v

Patriarcha Jozef témou duchovnej obnovy pre kňazov s P. Petrom Dubovským, S.J.

Veľmi nás teší, že môžeme pozvať kňazov na duchovnú obnovu s P. Petrom Dubovským, S.J. Duchovná obnova sa uskutoční v exercičnom dome jezuitov v Prešove v dňoch 12.-14. februára 2019 a jej témou bude Jozefov cyklus z Knihy Genezis. Ďalšie informácie si môžete všimnúť na priloženom plagáte. Pred začatím duchovnej obnovy vás pozývame zúčastniť sa odbornej prednášky