V spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom, Košice

vás pozývame na odborný seminár

Poslušnosť Božiemu hlasu v Knihe Genezis a v Markovom evanjeliu
Príprava na 17. ročník Biblickej olympiády

31.8.2017, 10:30-12:00, TF KU, Aula

Matúš Imrich: „To preto, že Abrahám počúval na môj hlas“ (Gn 26,5): Abrahámov, Izákov a Jakubov cyklus

Róbert Lapko: Dvanásť povolaných, jeden vyvolený: Jozefov cyklus

Juraj Feník: „I vietor i more ho poslúchajú“ (Mk 4:41): účinnosť Ježišovho slova u Marka

Lukáš Durkaj: Mladík v Getsemanskej záhrade (Mk 14:51)

 

Bližšie informácie: rlapko@gmail.com