Sme veľmi radi, že aj tohto roku sme začiatkom augusta (1.-4. 8. 2022) mohli stráviť pár dní v intelektuálno-duchovnej formácii so skupinou mladých ľudí v Letnej akadémii mladých. Bol to 4. ročník, ktorý absolvovalo 9 mladých – niektorí prvý raz, iní zas sa rozhodli prísť na LAMku opakovane.

Tohtoročnou nosnou témou bol čas a jeho uchopenie. Medzi prednášajúcimi boli členovia nášho centra ako aj už stáli spolupracovníci, augustinián Juraj Pigula a benediktín Ján Dolný. K stáliciam snáď už môžeme rátať aj kunsthistoričku Janu Švantnerovú zo Slovenskej národnej galérie, ktorá aj tento rok svoju prednášku o umení obohatila workshopom.

Tohtoročnou novinkou bola prednáška pre verejnosť. Sme veľmi radi, že na túto prednášku naše pozvanie prijal Juraj Tóth, astrofyzik a prodekan FMFI UK, v ktorej sa venoval ponímaniu času vo vesmíre. Novým prednášajúcim na LAMke bol aj archeológ Peter Barta, ktorý priblížil datovanie nálezov pomocou uhlíkovej metódy. Prednášky akadémie tak pokrývali témy vnímania času od vesmíru, cez umenie, archeológiu až po náboženský svet.

V programe ani tento rok nechýbala exkurzia, tentokrát do Bardejova a jeho okolia za poznávaním historických pamiatok. Súčasťou akadémie je aj pobyt v augustiniánskom kláštore, kde mladí počas týchto dní budovali spoločenstvo aj pri spoločnom duchovnom programe. Veľké poďakovanie patrí augustiniánom v Košiciach, bez ktorých spolupráce by organizovanie akadémie nebolo možné.

Už teraz premýšľame nad nasledujúcim ročníkom LAMky a tešíme sa na jej nových aj stálych účastníkov.