Po ročnej prestávke sa vraciame so špeciálnou ponukou na pár letných dní pre mládež vo veku od 17 do 23 rokov. Letná akadémia mladých – Lamka – má za sebou dva úspešné ročníky (2018, 2019 – pozri záložku LAM) s témami Hľadanie a Počiatky, tento rok prichádzame s témou Cesty (in)tolerancie. Lamka je príležitosť pre mladých stráviť pár dní prázdnin v spoločenstve v augustiniánskom kláštore v Košiciach, dozvedieť sa niečo nové a zaujímavé od odborníkov z rôznych oblastí a zároveň niečo nové a zaujímavé aj vidieť. Tohto roku sa Lamka uskutoční od 2. do 5. augusta 2021.

Lamku pripravujeme a organizujeme v spolupráci s Rehoľou sv. Augustína na Slovensku (www.aug.sk).

Súčasťou programu sú tieto semináre:

Je monoteizmus (in)tolerantný? Reflexia na základe starovekých prameňov (Peter Juhás – Universität Münster/C-SBBS)
Vzťah Židov a kresťanov v období neskorého staroveku (Juraj Pigula, augustinán)
Krížové výpravy (Peter Olexák – Katolícka univerzita; Historický ústav v Ríme)
Výtvarné umenie ako nástroj (in)tolerancie (Jana Švantnerová – Slovenská národná galéria)
Otázka náboženskej slobody od J. H. Newmana po Druhý vatikánsky koncil (Ján Dolný, benediktín)

Účastníkov čaká aj prehliadka židovského a protestantského Prešova.

Prihlásiť sa je možné na rlapko@gmail.com.

Tešíme sa na vás 🙂