Mladých vo veku od 17 do 23 rokov pozývame na 4. ročník Letnej akadémie mladých (LAM) v termíne 1.-4. augusta 2022. LAMka je projekt intelektuálno-duchovnej formácie pre mládež s troma piliermi: spoločenstvo, odborné prednášky a exkurzia. Tohtoročnou témou je Čas a jeho uchopenie. Miestom konania je už tradične Kláštor augustiniánov v Košiciach a tohtoročná exkurzia zavedie účastníkov do Bardejova a jeho okolia.

Novinkou je prednáška pre verejnosť, ktorá sa uskutoční 2. augusta o 16:00 v Kláštore augustiniánov na tému Čas vo vesmíre a prednášajúcim bude astronóm Juraj Tóth.

Poplatok je 30 Eur. Prihlasovanie na rlapko@gmail.com.

TEŠÍME SA NA VÁS!

O predchádzajúcich ročníkoch LAMky sa dozviete viac tu.

Podrobný program LAMky 2022:

1. august (pondelok):
Do 14.00 Príchod a ubytovanie
14.30 Spoločné predstavenie sa pri kávičke
16.00 Peter Juhás: Beh dejín v predstavách židovskej apokalyptiky
17.15 Juraj Pigula OSA: Čas v Confessiones
18.30 vešpery a večera
Po večeri film

2. august (utorok):
8.00 Ranné chvály a raňajky
9.30 Jana Švantnerová: Čas ako námet a spúšťač zmien vo výtvarnom umení + workshop
13.00 Obed
15.00 Peter Barta: Ako je to staré? Zisťovanie veku v archeológii (Zoom prednáška)
16.00 pre účastníkov LAM 2022 a verejnosť Juraj Tóth: Čas vo vesmíre
18.30 Sv. omša a večera
Po večeri priestor na rozhovory

3. august (streda):
8.00 Ranné chvály a raňajky
cca. 9.45 Odchod na exkurziu
cca. 11.00 Exkurzia v drevenom kostolíku v Hervartove
cca. 12.30 Obed v Bardejove
14.00 Prehliadka mesta a návšteva múzea ikon
18.30 Sv. omša
Po sv. omši spoločná grilovačka

4. august (štvrtok):
8.00 Ranné chvály a raňajky
9.30 Matúš Imrich: Kairos v novozákonnej perspektíve
10.15 Ján Dolný OSB: Život in statu viatoris (v stave pútnika). Čas v náboženskom myslení Jordana Petersona, Vladimíra Solovjova a Tomáša Akvinského
13.00 Obed a ukončenie