Aj v roku 2023 ponúkame možnosť štúdia biblických jazykov a to už po dvanásty krát.

Ponúkame „klasiku“ a aj čosi nové.

Kurz biblickej hebrejčiny pre začiatočníkov sa uskutoční počas piatich sobôt v nasledujúcich termínoch:
11.2., 18.2., 25.2., 18.3. a 1.4. (spolu 25 vyuč. hodín)
Bližšie info a prihlasovanie do 8.2.2023 na rlapko@gmail.com.

Kurz biblickej gréčtiny prebehne v troch víkendoch:
26-28.5., 2-4.6., 9-11.6. (spolu 36 vyuč. hodín)
Bližšie info a prihlasovanie do 1.5.2023 na rlapko@gmail.com.

Novinkou tento rok je online kurz. Bude to lektúra aramejských textov počas augusta. Konkrétne termíny budú dohodnuté s účastníkmi po prihlásení. Celková dotácia kurzu je 20 vyuč. hodín. Bližšie info a prihlasovanie do 1.5.2023 na rlapko@gmail.com.

Tešíme sa na Vás!