V dňoch 9.-13. apríla 2018 sa v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch uskutočnili duchovné cvičenia pre kňazov. Boli to prvé duchovné cvičenia ponúknuté naším centrom a boli organizované v spolupráci s P. Františkom Kovaľom, S.J. Témou duchovných cvičení bolo duchovné čítanie knihy Tobiáš. Prinášame vám aj zopár fotografií.