Náš nový formačný program vzťahujúci sa k návratu k Newmanovej Idei univerzity pokračoval druhým stretnutím 9.11.2023 v Slovenskom katolíckom kruhu v Košiciach.

Toto stretnutie bolo venované téme vzťahu vzdelania a etických hodnôt. Dr. Ján Dolný vysvetlil, čo k tejto téme hovorí John H. Newman a pozvaní hostia, súrodenci, doc. Martina Kosturková a doc. Ján Knapík predstavili výsledky svojich výskumov, ktoré boli venované práve tejto oblasti. Nechýbala pritom ani živá diskusia s poslucháčmi a stretnutie spríjemnili aj organové skladby interpretované Jozefom Vaškom.

Už teraz pripravujeme ďalšie podujatie z tohto cyklu, na ktorom privítame vzácneho hosťa, prof. Karola Horáka.