Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Štvrté stretnutie o Newmanovej Idei univerzity aj so sudcom Ústavného súdu SR

Pozývame Vás na štvrté stretnutie o Newmanovej Idei univerzity, v centre ktorého bude právo. Člen nášho centra, Ján Dolný predstaví myšlienky kardinála Newmana k tejto téme a naším hosťom tento raz bude doc. Martin Vernarský, sudca Ústavného súdu SR, pedagóg a katedrálny organista. Stretnutie sa uskutoční 20. 3. 2024 o 19:00 v Slovenskom katolíckom

O Newmanovej Idei univerzity sme diskutovali aj so spisovateľom Antonom Laučekom

Tretie stretnutie z cyklu prednášok a diskusií o Idei univerzity kardinála Newmana sa uskutočnilo 13. februára 2024 v priestoroch Slovenského katolíckeho kruhu v Košiciach. Tento raz sme ako hosťa privítali slovenského spisovateľa a vysokoškolského pedagóga Antona Laučeka. Témou bola dôležitosť umenia pri formácii na univerzitách a ako vychovávať k umeniu a umením. Myšlienky kardinála

Pozývame na tretie stretnutie z cyklu o Newmanovej Idei univerzity

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a Slovenský katolícky kruh pozývajú v rámci cyklu Návrat k Newmanovej Idei univerzity: vzdelanie formujúce osobnosti  na prednášku Dr. Ján Dolného Vzdelávanie a výchova k spoznávaniu umenia alebo výchova umením a diskusiu s pozvaným hosťom doc. Antonom Laučekom, spisovateľom a prozaikom dňa 13.2.2024 (utorok) o 19:00 v Slovenskom katolíckom kruhu, Alžbetina 14,

Newmanova Idea univerzity a etické hodnoty

Náš nový formačný program vzťahujúci sa k návratu k Newmanovej Idei univerzity pokračoval druhým stretnutím 9.11.2023 v Slovenskom katolíckom kruhu v Košiciach. Toto stretnutie bolo venované téme vzťahu vzdelania a etických hodnôt. Dr. Ján Dolný vysvetlil, čo k tejto téme hovorí John H. Newman a pozvaní hostia, súrodenci, doc. Martina Kosturková a doc. Ján

Príďte na ďalšiu prednášku o Newmanovej idei univerzity

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a Slovenský katolícky kruh pozývajú v rámci cyklu Návrat k Newmanovej Idei univerzity: vzdelanie formujúce osobnosti  na prednášku Dr. Ján Dolného Vzťah vzdelania a etických hodnôt a diskusiu s pozvanými hosťami, súrodencami doc. Martinou Kosturkovou a doc. Jánom Knapíkom dňa 9.11.2023 o 19:00 v SKK, Alžbetina 14, Košice Martina Kosturková a Ján Knapík: habilitačné konanie na