Z príležitosti slávenia Nedele Božieho Slova sa v jej predvečer v sobotu 21. januára 2023 zhromaždili veriaci do farského kostola sv. Dominika Savia na košickom sídlisku Ťahanovce na nočné bdenie s Božím Slovom. Počas neho sa postupne zaradom čítalo celé Evanjelium podľa Matúša. Pri stole Božieho Slova sa počas takmer 3 hodín vystriedalo niekoľko desiatok lektorov, ktorí aj počas roka slúžia vo farnosti pri Bohoslužbe Slova.