Tretie stretnutie z cyklu prednášok a diskusií o Idei univerzity kardinála Newmana sa uskutočnilo 13. februára 2024 v priestoroch Slovenského katolíckeho kruhu v Košiciach. Tento raz sme ako hosťa privítali slovenského spisovateľa a vysokoškolského pedagóga Antona Laučeka. Témou bola dôležitosť umenia pri formácii na univerzitách a ako vychovávať k umeniu a umením. Myšlienky kardinála Newmana k tejto téme predstavil člen nášho centra, Ján Dolný.

Sme radi, že si k nám našli cestu priaznivci zo širokej verejnosti.

V centre ďalšieho stretnutia bude právo a ako hosť k nám zavíta doc. Martin Vernarský, sudca Ústavného súdu SR, pedagóg a katedrálny organista. Stretnutie je naplánované na 20. 3. 2024  o 19:00 v Slovenskom katolíckom kruhu.

Všetci ste srdečne pozvaní!