Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta dňa 12.10.2023 o 19:00 v Slovenskom katolíckom kruhu v Košiciach začalo s intelektuálnou formáciou prvou zo série prednášok

Návrat k Newmanovej Idei univerzity: vzdelanie formujúce osobnosti 

Prvý diel sa venoval téme: Poznanie ako cieľ: Klasické vzdelanie

Na túto tému prednášal Dr. Ján Dolný, ktorý študoval na Catholic University of America a vo svojej dizertácii sa venoval práve kardinálovi Newmanovi.  

Prednáška bola spojená aj s diskusiou s pozvaným hosťom doc. Bohdanom Hroboňom, ktorý absolvoval doktorandské štúdium na University of Oxford a zároveň je riaditeľom Centra kresťanského vzdelávania v Martine.

Z tohto večera vám prinášame aj zopár fotografií a už teraz vás pozývame na ďalšiu prednášku z tohto cyklu, ktorá sa uskutoční 9.11.2023 na rovnakom mieste a v rovnakom čase.

Správa v TV Lux