Ako sme vás už informovali a pozývali, na túto jeseň sme v spolupráci s Farnosťou Božieho milosrdenstva v Košiciach-KVP pripravili nový cyklus stretnutí nad Jánovým evanjeliom. Každé stretnutie bude venované jednému zo siedmych Ježišových znamení v tomto novozákonnom spise.

Na prvom stretnutí sa Juraj Feník venoval prvému zo znamení: premeneniu vody na víno v Káne galilejskej. Stretnutie sa konalo v utorok, 17. septembra o 18:45 v priestoroch farského úradu na „kavepečku“ a stretlo sa s veľkým záujmom, ako môžete vidieť aj na fotografiách.

Srdečne vás teda pozývame na druhú časť tohto cyklu, ktorá sa uskutoční znova v utorok, 24. septembra na rovnakom mieste a v rovnakom čase. Témou bude ďalšie zo znamení: uzdravenie syna kráľovského služobníka zo štvrtej kapitoly štvrtého evanjelia. Lektorom tentoraz bude augustinián Rastislav Štuler.

Dátumy a témy ďalších stretnutí si môžete pozrieť tu.