Letná škola jazykov Biblie má už každoročne v našom programe aktivít svoje pevné miesto. Veľmi nás teší, že sme mohli privítať na našich kurzoch záujemcov z rôznych oblastí života a dokonca aj z rôznych krajín nepretržite počas deviatich rokov. Ponuku našich kurzov tak využilo už viac ako 100 záujemcov.

Tento rok vás pozývame na jubilejný 10. ročník Letnej školy jazykov Biblie. Ponúkame kurzy biblickej hebrejčiny pre začiatočníkov v auguste (9.-13.8. a 16.-20.8.) a biblickej latinčiny, tiež pre začiatočníkov, v septembri (3.-5.9., 10.-12.9. a 17.-19.9.). Presné dátumy a časovú dotáciu nájdete tiež na priloženom plagáte.

Okrem týchto tradičných kurzov vás pozývame na špeciálny bonusový program pri príležitosti výročia Letnej školy pod názvom Význam starovekých prekladov pre textovú kritiku Nového zákona. Tento program sa bude mať dve fázy: prednášku pre verejnosť a workshopy pre prihlásených účastníkov. V prednáške (23.9.) vás oboznámime so sýrskymi a aramejskými prekladmi Nového zákona a vo workshopoch (23. a 24.9.) vám dáme nahliadnuť do práce so samotným gréckym a sýrskym textom Nového zákona.

Ďalšie informácie nájdete na priloženom plagáte.

Príďte sa obohatiť novými poznatkami o texte Svätého písma!

Tešíme sa na vás!