Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach a Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, v.v.i. pozýva na 13. ročník

Školy jazykov Biblie 2024

Tohto roku ponúkame tieto kurzy:

Biblická hebrejčina pre začiatočníkov
4 soboty: 2.3., 23. 3., 6.4., 27.4. (spolu 24 hodín)

Biblická hebrejčina pre mierne pokročilých
(termíny podľa dohody)

Biblická latinčina pre začiatočníkov
4 soboty: 2.3., 23. 3., 6.4., 27.4. (spolu 24 hodín)

Kurzy sa uskutočnia v budove Teologickej fakulty v Košiciach (Hlavná 91).

Bližšie info a prihlasovanie do 10. 2. 2024 na rlapko@gmail.com

Tešíme sa na vás!