Moderátor nášho centra, Róbert Lapko, bol hosťom na tohtoročnej Hieronymovej noci v Bardejove, počas ktorej sa čítala Kniha Žalmov.

Na Hieronymových nociach participujeme už pravidelne. Minulý rok sa jej Róbert Lapko zúčastnil v Košickej katedrále, kde bol tento rok pozvaný ďalší člen nášho centra, Juraj Feník.

Hieronymova noc je podujatie, kedy sa počas noci v blízkosti sviatku sv. Hieronyma číta časť Svätého písma na pokračovanie.