Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Výskumný a študijný pobyt v Heidelbergu

Slavistika má osobitne silnú tradíciu v nemecky hovoriacom svete. Jedným z takýchto príkladov je aj Univerzita v Heidelbergu. Tá v rámci svojej bohatej štruktúry zahŕňa aj Slavistický ústav (Slavisches Institut), ktorý je súčasťou Neofilologickej fakulty (Neuphilologische Fakultät). V týchto augustových dňoch tento ústav navštívil Mgr. Lukáš Durkaj, doktorand Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie

25 augusta, 2022|Aktuality, Nezaradené|

Výstava, diskusia a séria prednášok o Biblii vo Vranove nad Topľou

Naše Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou, Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, v. v. i. a Postoj media, s. r. o. Vás pozýva na podujatie BIBLIA: KNIHA KNÍH A JEJ PRÍBEH Súčasťou podujatia, ktoré sa uskutoční v budove Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou

4 augusta, 2022|Aktuality, Nezaradené|

Pôstne biblické stretnutia v Michalovciach

Počas Pôstneho obdobia sme v Rímskokatolíckej farnosti Narodenia Panny Márie v Michalovciach ponúkli širokej verejnosti sériu prednášok zameraných na Sväté písmo. Prednášky boli súčasťou pôstnej duchovnej obnovy a prípravy na Veľkú noc. Prvé dve prednášky boli úvodom do štúdia Biblie, v ktorých sme predstavili, čo je Biblia a čo môžeme od nej očakávať a

17 apríla, 2022|Aktuality, Nezaradené|

Ako sme slávili Nedeľu Božieho slova v košickej katedrále (+ video)

Nedeľu Božieho slova sme slávili 23. 1. 2022 spolu s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Alžbety v Košiciach. Slávenie bolo sprevádzané intronizáciou Biblie, katechézou o charaktere Sv. písma a príhovormi o Božom slove pri sv. omšiach o 10:30, 15:00 a 18:00. Katechézy a sv. omše bolo možné sledovať aj v priamom prenose prostredníctvom internetu. Súčasťou slávenia

25 januára, 2022|Aktuality, Nezaradené|

Slávenie Nedele Božieho slova 2022

V spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Alžbety v Košiciach pripravujeme slávenie Nedele Božieho slova, 23. januára 2022. Táto nedeľa sa rozhodnutím pápeža Františka slávi na 3. nedeľu v Cezročnom období a v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov. Súčasťou tohto slávenia v Katedrále sv. Alžbety bude intronizácia Biblie, príhovory o Božom slove počas sv. omší

10 januára, 2022|Aktuality, Nezaradené|

Prednášali sme pre Prešovskú univerzitu

Moderátor nášho centra prof. Róbert Lapko bol pozvaný prednášať pre Výskumné centrum kritického myslenia a cností pri Ústave pedagogiky, andragogiky a psychológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Prednáška s názvom "Rodina a manželstvo na starom Blízkom východe" sa uskutočnila v online priestore 23. 11. 2021. Sledovalo ju asi 70 poslucháčov a prítomných

25 novembra, 2021|Aktuality, Nezaradené|

Prispeli sme ku kázňovým prípravkám ECAV

Naše centrum participovalo na programe kázňových prípraviek Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania pre Advent a Vianoce 2021. Toto podujatie sa uskutočnilo v online priestore 22. novembra 2021. Juraj Feník, člen nášho centra, sa vo svojej prednáške venoval téme ospravedlnenia z viery v Liste Rimanom. Moderátor nášho centra, Róbert Lapko mal tiež možnosť predstaviť našu činnosť.

25 novembra, 2021|Aktuality, Nezaradené|

Pôstne kázne v košickej farnosti sv. Gorazda

Spolu s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Gorazda a spoločníkov na košickom sídlisku Terasa vás pozývame na sériu pôstnych kázní. Budú sa konať v nedele Pôstneho obdobia v rámci sv. omše o 16:00 hod. a prednesie ich moderátor nášho Centra, Róbert Lapko. 01.03.: Prvá pôstna nedeľa – Kajúca modlitba – Jonáš 08.03.: Druhá pôstna nedeľa – Modlitba po návrate z

15 februára, 2020|Aktuality, Nezaradené|

V januári duchovné cvičenia, biblické prednášky aj krátke rozhovory

Prvý mesiac nového roka 2020 máme za sebou a v ňom už aj niektoré z našich aktivít. Tento rok je navyše v katolíckej cirkvi na Slovensku obohatený tým, že je slávený ako Rok Božieho slova. K jeho prežívaniu sme sa v januári snažili prispievať aj my napríklad aj biblickými prednáškami na školách (Stredná zdravotnícka škola

9 februára, 2020|Aktuality, Nezaradené|