Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Ako sme slávili Nedeľu Božieho slova v košickej katedrále (+ video)

Nedeľu Božieho slova sme slávili 23. 1. 2022 spolu s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Alžbety v Košiciach. Slávenie bolo sprevádzané intronizáciou Biblie, katechézou o charaktere Sv. písma a príhovormi o Božom slove pri sv. omšiach o 10:30, 15:00 a 18:00. Katechézy a sv. omše bolo možné sledovať aj v priamom prenose prostredníctvom internetu. Súčasťou slávenia

25 januára, 2022|Aktuality, Nezaradené|

Slávenie Nedele Božieho slova 2022

V spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Alžbety v Košiciach pripravujeme slávenie Nedele Božieho slova, 23. januára 2022. Táto nedeľa sa rozhodnutím pápeža Františka slávi na 3. nedeľu v Cezročnom období a v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov. Súčasťou tohto slávenia v Katedrále sv. Alžbety bude intronizácia Biblie, príhovory o Božom slove počas sv. omší

10 januára, 2022|Aktuality, Nezaradené|

Prednášali sme pre Prešovskú univerzitu

Moderátor nášho centra prof. Róbert Lapko bol pozvaný prednášať pre Výskumné centrum kritického myslenia a cností pri Ústave pedagogiky, andragogiky a psychológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Prednáška s názvom "Rodina a manželstvo na starom Blízkom východe" sa uskutočnila v online priestore 23. 11. 2021. Sledovalo ju asi 70 poslucháčov a prítomných

25 novembra, 2021|Aktuality, Nezaradené|

Prispeli sme ku kázňovým prípravkám ECAV

Naše centrum participovalo na programe kázňových prípraviek Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania pre Advent a Vianoce 2021. Toto podujatie sa uskutočnilo v online priestore 22. novembra 2021. Juraj Feník, člen nášho centra, sa vo svojej prednáške venoval téme ospravedlnenia z viery v Liste Rimanom. Moderátor nášho centra, Róbert Lapko mal tiež možnosť predstaviť našu činnosť.

25 novembra, 2021|Aktuality, Nezaradené|

Pôstne kázne v košickej farnosti sv. Gorazda

Spolu s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Gorazda a spoločníkov na košickom sídlisku Terasa vás pozývame na sériu pôstnych kázní. Budú sa konať v nedele Pôstneho obdobia v rámci sv. omše o 16:00 hod. a prednesie ich moderátor nášho Centra, Róbert Lapko. 01.03.: Prvá pôstna nedeľa – Kajúca modlitba – Jonáš 08.03.: Druhá pôstna nedeľa – Modlitba po návrate z

15 februára, 2020|Aktuality, Nezaradené|

V januári duchovné cvičenia, biblické prednášky aj krátke rozhovory

Prvý mesiac nového roka 2020 máme za sebou a v ňom už aj niektoré z našich aktivít. Tento rok je navyše v katolíckej cirkvi na Slovensku obohatený tým, že je slávený ako Rok Božieho slova. K jeho prežívaniu sme sa v januári snažili prispievať aj my napríklad aj biblickými prednáškami na školách (Stredná zdravotnícka škola

9 februára, 2020|Aktuality, Nezaradené|

Letná akadémia mladých bude mať pokračovanie aj v školskom roku

V lete minulého roku sme po prvýkrát zorganizovali Letnú akadémiu mladých (LAM). Mladí v nej prežili pár dní zo svojho leta v intelektuálno-duchovnej formácii. Tento rok sme takúto akadémiu pripravili znovu. Z tejto myšlienky tak vzišla ďalšia: Ročná akadémia mladých (RAM), ktorá má v tomto pilotnom roku názov Ubytovanie +. Ubytovanie + je ročný intelektuálno-formačný

11 júna, 2019|Aktuality, Nezaradené|

S biblickým apoštolátom na rôznych miestach a v rôznych formách

V uplynulom týždni viacerí členovia nášho Centra prijali pozvanie na odborné a popularizačné aktivity. Moderátor Centra, Róbert Lapko bol vo štvrtok (16. 5. 2019) v rádiu Devín na nahrávaní relácie Nad Slovom. Ide o reláciu, ktorej snahou je predstavenie ekumenického projektu Komentáre k Starému a Novému zákonu. Reláciu moderuje Bohdan Hroboň a v tejto už piatej časti relácie práve Róbert

22 mája, 2019|Aktuality, Nezaradené|

Získali sme vzácnu knižnú zbierku

Naše Centrum má ďalšiu skvelú novinku, ktorou rozširuje portfólio svojej pôsobnosti. Koncom uplynulého mesiaca sa nám podarilo získať knižnicu po nebohom prof. Johannovi Gamberonim, ktorý bol dlhoročným profesorom Starého zákona na Teologickej fakulte v Paderborne. Zbierku jeho kníh prevzal moderátor nášho Centra doc. Róbert Lapko od riaditeľa Biblického diela diecézy Linz v Rakúsku, Dr. Franza Koglera. Ide

2 apríla, 2019|Aktuality, Nezaradené|