V termíne 20.-25.3.2023 organizujeme špeciálnu návštevu Svätej zeme zameranú na bližšie spoznávanie jej archeologických parkov. Súčasťou tejto aktivity bola aj príprava v podobe prednášky Petra Juhása, ktorý predstavil vybrané parky. Zameral sa na Megido, Lachiš, Herodion, Bet Guvrin, En Gedi, Cézareu prímorskú a iné.

Prednášku doplnil výber niektorých biblických artefaktov zo zbierky Michala Lapčáka.

Podujatie, obohatené aj o hudobné vsuvky, sa uskutočnilo 14. 3. v priestoroch SKK a bolo otvorené širokej verejnosti.