Spolu s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Gorazda a spoločníkov na košickom sídlisku Terasa vás pozývame na sériu pôstnych kázní.
Budú sa konať v nedele Pôstneho obdobia v rámci sv. omše o 16:00 hod. a prednesie ich moderátor nášho Centra, Róbert Lapko.

01.03.: Prvá pôstna nedeľa – Kajúca modlitba – Jonáš
08.03.: Druhá pôstna nedeľa – Modlitba po návrate z cudziny – Ž 126
15.03.: Tretia pôstna nedeľa – Prvá modlitba – Ž 95
22.03.: Štvrtá pôstna nedeľa – Spontánna modlitba – Tobiáš
29.03.: Piata pôstna nedeľa – Modlitba na kríži – Ž 22