Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta

a Slovenský katolícky kruh

pozývajú v rámci cyklu

Návrat k Newmanovej Idei univerzity: vzdelanie formujúce osobnosti 

na prednášku Dr. Ján Dolného

Vzdelávanie a výchova k spoznávaniu umenia alebo výchova umením

a diskusiu s pozvaným hosťom doc. Antonom Laučekom, spisovateľom a prozaikom

dňa 13.2.2024 (utorok) o 19:00 v Slovenskom katolíckom kruhu, Alžbetina 14, Košice

Viac info: rlapko@gmail.com