Naše centrum participovalo na programe kázňových prípraviek Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania pre Advent a Vianoce 2021. Toto podujatie sa uskutočnilo v online priestore 22. novembra 2021. Juraj Feník, člen nášho centra, sa vo svojej prednáške venoval téme ospravedlnenia z viery v Liste Rimanom. Moderátor nášho centra, Róbert Lapko mal tiež možnosť predstaviť našu činnosť.
Sme obzvlášť radi, že sa nám táto spolupráca s ECAV vydarila a už teraz sa tešíme na jej pokračovanie.

Program podujatia bol nasledovný:

9. 00 – Otvorenie, privítanie, informácia o programe kázňových prípraviek

9. 05 – Ranná pobožnosť (biskup VD P. Mihoč)

9. 20 – 1. prednáška „Boh na náš obraz (Ž 50)“ (doc. Ing., MA Bohdan Hroboň, PhD. – Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave) + diskusia

10. 30 – Prestávka

10. 45 – 2. prednáška „Od ospravedlnenia z viery k nemožnosti straty Božej lásky (R 8, 28 – 39)“ (doc. ThDr. Juraj Feník, PhD. – Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta Košice) + diskusia

12. 00 – Záverečné slovo (biskup ZD J. Hroboň)

12. 15 – Záver

Ilustračný obrázok