Moderátor nášho centra, Róbert Lapko, predniesol 14. 11. 2023 prednášku na Prešovskej univerzite na tému Charakter manželstva a rodiny na starom Blízkom Východe.

Prednáška sa uskutočnila na pozvanie Výskumného centra kritického myslenia a cností pri Ústave pedagogiky, andragogiky a psychológie FHPV Prešovskej univerzity v Prešove.