Centrum zorganizovalo odborný seminár v rámci celoživotného vzdelávania Narodenie Krista podľa Lukáša. Seminár prebehal v Penzióne Augustineum v Bardejovských kúpeľoch od 22. do 23. novembra 2016. Zúčastnilo sa ho vyše 35 účastníkov z radov kňazov, rehoľníkov i laikov. So svojimi odbornými prednáškami vystúpili: Jaroslav Rindoš SJ a Juraj Feník.

Ponúkame vám možnosť nahliadnuť do atmosféry seminára aspoň vďaka zopár fotografiám.

nkpl3