Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. a Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta pozývajú vo februári 2024 na dve podujatia.

Prvým je medzinárodné biblické podujatie

Slabosť lásky: Impulzy pre pôstnych kazateľov

Hlavnými prednášajúcimi s ich príspevkami budú:

Jaroslav Mudroň SJ: Samson I, II, III
Miroslav Varšo: Kniha Veľpieseň
Juraj Feník: Hymnus na lásku

Súčasťou podujatia bude predstavenie nových prekladov Listov Korinťanom do slovenčiny.

Podujatie sa uskutoční v dňoch 27.-28. 2. 2024 v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch. (Začína sa v utorok o 10:00 a končí sa v stredu obedom)

Bližšie informácie a prihlasovanie na rlapko@gmail.com. Poplatok 65 Eur je potrebné uhradiť do 20. 2. 2024.

____________________________

Druhým podujatím je moderovaná diskusia na tému:

Ako sa orientovať v prekladoch Biblie

Pozvaní hostia:

Jaroslav Mudroň SJ z Pápežského biblického inštitútu v Jeruzaleme
Peter Juhás z Inštitútu pre výskum novozákonných textov na Univerzite v Münsteri
a ďalší

Diskusiu bude moderovať Róbert Lapko zo Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV.

Podujatie sa uskutoční 27. 2. 2024 od 14:00 do 15:30 v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove (Radničné nám. 1) a svojimi vstupmi ho obohatí hudobná skupina Slnovrat.

Vstup je voľný.

Tešíme sa na vás!

Podujatia sú organizované v rámci riešenia projektov APVV-20-0130 Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla a VEGA 2/0015/22 Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí.