V Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove sme 25. septembra diskutovali o téme Akou rečou hovoril Ježiš. Hlavnými hosťami diskusie, ktorú moderoval Róbert Lapko, boli Peter Juhás a Jaroslav Mudroň. Peter Juhás pôsobí ako vedecký pracovník na Inštitúte pre výskum novozákonných textov na Univerzite v Münsteri a Jaroslav Mudroň, jezuita, je doktorandom na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a zároveň pôsobí na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme a v Jeruzaleme. Diskusia sa týkala najmä aramejčiny, keďže s najväčšou pravdepodobnosťou ňou Ježiš hovoril. Obaja respondenti sa vo svojom výskume rozsiahlo venujú práve tomuto jazyku. Otázky na hostí smerovali  k dejinám tohto jazyka, jeho vývinu a zároveň aj jeho stavu v dnešných dňoch. Zaujímavou vsuvkou bola ukážka z filmu Umučenie Krista, v ktorom Ježiš hovorí práve aramejsky a naši hostia boli vyzvaní, aby zhodnotili, ako sa tento počin filmárom vydaril. Ich názor nás zaujímal aj na hypotézu prof. Stevena Fassberga, ktorý argumentuje, že nielen aramejčina, ale aj hebrejčina bola ešte hovorovým jazykom v istých oblastiach v Ježišových časoch. Túto hypotézu v krátkom príspevku predstavil ďalší člen nášho centra, Matúš Imrich.

Diskusiu obohatil aj Jaroslav Brož z Karlovej univerzity v Prahe svojím online príspevkom o téme Ježišovho kňazstva v Liste Hebrejom. Na túto tému nadviazal Juraj Feník, tiež člen nášho centra, keď predstavil niekoľko príkladov z Pavlových listov, ktoré vyzdvihujú Ježišov postoj ako vzor správania pre kresťanov.

Celé podujatie spríjemňovala hudobnými vstupmi bardejovská hudobná skupina Slnovrat.

Podujatie sa konalo v blízkosti sviatku sv. Hieronyma, prekladateľa Biblie. Týmto spôsobom vytvárame tradíciu Hieronymových dní, keďže už aj v uplynulých rokoch sme organizovali rôzne podujatia práve v blízkosti sviatku tohto svätca.

Správa v TV Lux (od -7:00)